LP530长波通滤光片

激埃特LP530长波通滤光片是一种允许波长大于530纳米(nm)的光线通过同时阻挡波长小于530nm的光线的光学元件。这种滤光片在多个领域有着广泛的应用。关于激埃特LP530长波通滤光片的参数:透过波段:大约在560nm至1200nm之间,具体范围可能因产品设计和应用需求而有所变化。最低透过率:T>94%,这意味着在透过波段内,大部分光线(超过94%)都可以通过滤光片。中心波长:530nm±

  • 型 号: LP530
  • 规 格: 定制
  • 材 料: 光学玻璃
关闭
产品咨询
客服热线:0755-89936779

激埃特LP530长波通滤光片是一种允许波长大于530纳米(nm)的光线通过同时阻挡波长小于530nm的光线的光学元件。这种滤光片在多个领域有着广泛的应用。


关于激埃特LP530长波通滤光片的参数:

透过波段:大约在560nm至1200nm之间,具体范围可能因产品设计和应用需求而有所变化。

最低透过率:T>94%,这意味着在透过波段内,大部分光线(超过94%)都可以通过滤光片。

中心波长:530nm±3nm,这是滤光片的主要工作波长。

截止波段:大约在350nm至540nm之间,这是滤光片阻挡的光线范围。

截止深度:T<0.1%,表示滤光片在截止波段内的光线阻挡能力。


激埃特LP530长波通滤光片的应用领域包括但不限于:

美容仪器:在激光脱毛、光子嫩肤等美容治疗中,用于选择性地允许特定波长的光线作用于皮肤,以达到治疗效果。

警用多波段检测仪器:在刑事侦查、安全检查等领域,用于检测和分析不同物质的光谱特性。

强光手电筒:在户外探险、夜间照明等场合,用于增强手电筒的光线强度和穿透力。

舞台灯光色片:在舞台表演中,用于调节灯光的颜色和强度,创造所需的氛围效果。

人脸识别考勤仪:在安防监控、人员管理等领域,用于提高人脸识别的准确性和效率。

光学仪器、光纤照明、金卤素灯隔热片、冷光源展示柜等:在这些设备和系统中,滤光片用于优化光线质量、提高系统性能。

 

曲线数据
波长 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T%
0 0.00  430 0.03  660.00  94.97  890 95.76 
0 0.00  440 0.01  670.00  95.07  900 95.52 
0 0.00  450 0.01  680.00  95.53  910 95.41 
0 0.00  460 0.08  690.00  95.31  920 95.53 
0 0.00  470 0.05  700.00  94.89  930 95.80 
0 0.00  480 0.07  710.00  94.99  940 95.94 
0 0.00  490 0.07  720.00  95.44  950 95.98 
0 0.00  500 0.06  730.00  95.45  960 95.78 
0 0.00  510 0.06  740.00  95.24  970 95.47 
0 0.00  520 0.07  750.00  95.35  980 95.23 
0 0.00  530 0.16  760.00  95.71  990 95.20 
0 0.00  540 1.78  770.00  95.95  1000 95.42 
0 0.00  550 63.44  780.00  95.81  1010 95.72 
0 0.00  560 95.37  790.00  95.65  1020 95.97 
0 0.00  570 95.45  800.00  95.68  1030 96.05 
350 0.04  580 95.57  810.00  95.88  1040 95.85 
360 0.01  590 95.54  820.00  95.93  1050 95.63 
370 0.03  600 95.68  830.00  95.80  1060 95.28 
380 0.00  610 95.58  840.00  95.24  1070 95.07 
390 0.01  620 95.77  850.00  95.57  1080 95.03 
400 0.03  630 95.46  860.00  95.78  1090 95.12 
410 0.03  640 95.42  870.00  95.95  1100 95.46 
420 0.02  650 95.33  880.00  95.94  N/A N/A

 

电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服